Stranice koje su u pretragama na tražilicama visoko pozicionirane, optimizirane su, kako za tražilice, tako i za korisnike. Napraviti Search Engine Optimization (SEO) znači tehnički prilagoditi i kreativno urediti stranicu, a to je i osnova SEO-a. Ispred prilagođavanja za tražilice, stoji prilagođavanje stranice za korisnike jer je SEO cjelokupno korisničko iskustvo. Pet je tehničkih i tri su kreativna postupka kojma svaki poduzetnik može svoju stranicu učiniti konkurentnom na tražilicama.

I. Tehničke osnove

1. Ključ je u ključnim riječima

Postavljanjem ključnih riječi (keywords), pomažete tražilicama kojima je svrha služiti korisnicima. Da bi bili precizniji, općenite riječi (head keywords) zamijenite kombinacijama nekoliko riječi (Long-tail Keywords). Prije donošenja odluke koje su riječi dobar odabir, korisno je napraviti analizu ključnih riječi, uvidjeti koje su popularne i kako ih korisnici upotrebljavaju. U idealnim uvjetima, svaka podstranica ima jedinstvenu ključnu riječ koja se prilagođava specifičnim potrebama korisnika. No, nisu ključne riječi samo u tekstovima na stranici, već i unutar poveznica, meta opisa i opisa fotografija. Upotreba ključnih riječi ne smije narušiti kvalitetu teksta. Dovoljne su jedna ili dvije ključne fraze, a smisao je teksta informativnost i pokrivanje teme iz naslova.

Za važna imena, sadržaj ili poveznice koristi se običan tekst koji sadrži i ključne riječi jer tražilice ne prepoznaju fotografije.

2. Pošaljite korisnike na pravu adresu

Do 60 riječi, idealna je duljina poveznice, a njeno oblikovanje izazov je kod optimizacije stranice, ali i ključ uspjeha. Kvaliteta i tu ima prednost pred kvantitetom, kao i ključne riječi koje su neizostavne unutar same poveznice. Kvalitetna poveznica je kratka, a ključne riječi iz poveznice u tražilici će biti podebljane što stranici povećava prednost u pretraživanju. Jednostavna formula koju vole tražilice glasi:

oznaka početka linka, lokacija linka, anchor tekst linka i oznaka kraja linka. <a href=”http://www.mojastranica.hr”>Kontakt Adresa Moje Stranice </a>
Oznaka <a predstavlja početak linka, lokacija linka href=”http://www.mojastranica.hr” upućuje tražilice na odredište poveznice, dok anchor tekst >Kontakt Adresa Moje Stranice opisuje podstranicu na koju povezuje i tu je potrebno staviti ključne riječi. Oznaka </a> zatvara poveznicu.

2.1. “Putokazi” unutar stranice

Internal Links povezuju dvije stranice koje se nalaze unutar iste, glavne stranice. Unutarnje povezivanje služi usmjeravanju unutar stranice, stvaranju arhitekture stranice i njenih podstranica te postavljanju hijerarhije.

2.2. “Izlazi” sa stranice

External Links povezuju druge, vanjske stranice odnosno, različite internetske adrese. One imaju veći utjecaj od unutarnjih poveznica na tražilicama.

2.3. “Povratna karta” za stranicu

Backlink, inbound link ili incoming link poveznica je između dviju stranica kojoj je cilj povratak, sa stranice na koju upućuje, na stranicu na kojoj je poveznica postavljena. Primjerice, nabrajate mjesta koja ste posjetili na putovanju i za svako mjesto stavite poveznicu na stranicu turističke zajednice koja objašnjava detalje o pojedinom mjestu. Vrijednost poveznice ima prednost, a ovisi o važnosti stranice koja ju koristi, o sadržaju i o položaju stranice na tražilicama. Kako je važno dobiti povratne poveznice od drugih, tako ih je važno uvrstiti i na vlastitu stranicu.

3. Od viška može boljeti glava

Tražilice, kao ni korisnici ne vole spore stranice. Takve stranice nisu optimizirane, zatrpane su mnoštvom sadržaja koji ih usporavaju. Postoji nekoliko trikova kojima ćete olakšati i ubrzati stranicu, poput sažimanja fotografija, sakupljanja CSS datoteka u jednu veliku ili sažimanja JavaScripta i HTML tekstova. Besplatna pomoć Googleov je alat Page Speed Insight kojim se može provjeriti brzina preuzimanja stranice i koji će ponuditi prijedloge za ubrzavanje stranice.

4. Prilagodljivost je neizostavna

Optimizacija nije potpuna ako napravite stranicu prilagođenu samo osobnim računalima. Korisnici sve više koriste tablete i pametne telefone kojima se stranice trebaju prilagoditi. Osim različitih uređaja, korisnici posjećuju i različite tražilice za koje je, također, potrebno optimizirati stranicu.

5. Vrijedni pomoćnik

Besplatan Googleov alat Google Analytics, vaš je pomoćnik od neprocjenjive važnosti pri optimizaciji stranice. Vrijedan je izvor podataka o korisnicima i posjetiteljima te o njihovim aktivnostima na stranici. Google analytics pomoć je za stvaranje kvalitetnijeg sadržaja, za povećanje posjećenosti stranice i postizanje veće koristi za njene posjetitelje.

II. Tri koraka kreativnosti

1. Stranice su namijenjene stvarnim ljudima

Stranice se, prije svega, prilagođavaju korisnicima koji na njima nešto traže ili ih pretražuju. Zato sadržaj treba biti razumljiv korisnicima, zainteresiranim kupcima ili potencijalnim klijentima. Kvalitetni sadržaji imaju prirodan tok misli, sadrže ključne riječi tamo gdje je moguće, ne pretjerano i ne na uštrb kvalitete teksta. Da bi tražilice visoko rangirale stranicu, sadržaj na njoj mora biti kvalitetan i koristan posjetiteljima.

2. Kvalitetan sadržaj i povremeno objavljivanje

Stranice s manje sadržaja i povremeno objavljeni sadržaji visoke kvalitete najbolja su kombinacija za uspjeh stranice. Do ovog su zaključka došli brojni profesionalci koji su kroz godine rada shvatili da od velike količine beskorisnih podataka nemaju korist ni korisnici ni tražilice. Primjerice, ako govorimo o objavama na blogu, one ne bi trebale biti dulje od 1500 riječi. Osim toga, od redovitog se objavljivanja prosječnih sadržaja više vrjednuje povremeno objavljivanje kvalitetnih i korisnih sadržaja.

3. Dijeljenje sadržaja

Društvene su mreže najjednostavniji i najbrži način dijeljenja sadržaja. Osim što svaki poduzetnik može na svojim stranicama dijeliti vlastiti sadržaj, kvalitetne i zanimljive sadržaje dijelit će i drugi korisnici. Veća je mogućnost dijeljenja sadržaja, ako je koristan ili drukčiji, a velik utjecaj ima i to tko ga dijeli. Važnu ulogu imaju utjecajne osobe (influencer) i blogeri s čijih profila sadržaj preuzimaju i dalje dijele njihovi pratitelji, a sve to ujedno utječe na rangiranje stranice na tražilicama.

Zaključak

Uz tehničku stranu optimizacije stranice za tražilicu, neizostavna je kreativna faza stvaranja sadržaja za stranicu. Najbolji rezultat, kombinacija je tehničkih i kreativnih postupaka i zato se SEO čini kompliciranim. Ipak, kada se sve primjeni, dobivamo stranicu koja visoko kotira na tražilicama. Da biste lakše zapamtili osnovne korake optimizacije, slijedi kratak podsjetnik:

Tehnički koraci:

Odabir ključnih riječi

Prilagodba poveznica Prilagodba veličine stranice Postavke stranice za različite uređaje Pomoć Google Analyticsa

Kreativni koraci:

Sadržaj pisan za korisnike

Visoka kvaliteta sadržaja Dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama